Geef Bouwmediation de ruimte...!

Bouwgeschillen

Conflicten komen in onze moderne maatschappelijke verhoudingen steeds vaker voor en worden in de meeste gevallen uitgevochten op het juridisch schavot van arbiter of rechter. De immer toenemende juridisering van conflictoplossing is een tijdverschijnsel dat een stevige voedingsbodem heeft in de steeds complexere maatschappelijke en zakelijke verhoudingen.

Gelukkig bestaat er voor veel conflicten een aantrekkelijker alternatief: Bouwmediation en Bouwbemiddeling. Deze wijze van conflictoplossing voorkomt escalatie van het conflict, werkt altijd sneller, is voordeliger en biedt bovenal een duurzame oplossing van het conflict, in de zin dat het de vertrouwensrelatie tussen partijen niet onherstelbaar aantast. Met mediation c.q. bemiddeling houdt u het conflict in eigen hand door dit onder begeleiding van een mediator/bemiddelaar samen met de andere partij op te lossen. Bovendien is mediation een bouwsteen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en handelen.
Geef Bouwbemiddeling de ruimte...!

Voor meer informatie klik hier.

Uw Bouwbemiddelaar

Als bouwmediator/bouwbemiddelaar kan ik op professionele wijze snel bijdragen aan de oplossing van uw conflict. Mijn achtergrond is de bouwbranche, waarin ik vele managementtaken heb vervuld, zowel internationaal als landelijk. Mijn managementervaring heb ik opgedaan in de directe omgeving van integrale contracten, zoals design & construct contracten, waarbij veelal meerdere disciplines (architecten, ontwerpers, constructeurs, (onder)aannemers, installateurs, toeleveranciers etc.) betrokken zijn. Na mijn pensioenering in 2008 ben ik actief geworden als arbiter bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw en als bemiddelaar in bouwconflicten. Als bestuurslid van de Vereniging Bouwmediators beijver ik mij om in de bouw-, infra- en vastgoedmarkt meer bekendheid te geven aan alternatieve geschilbeslechting.

Voor meer informatie klik hier.

  ir. T.H.W.(Harry) van Splunder
Arbiter Raad van Arbitrage Bouw
Bestuurslid Vereniging Bouwmediators
Contact

Voor nadere informatie: neem contact met mij op via telefoonnummer 070-8885612 of e-mailadres vansplunder@vsmediation.nl.

VSMediation
Ir. T.H.W.(Harry) van Splunder
Floris Arntzeniusplein 21
2597SP Den Haag

 
  © 2008-2013 Copyright VSMediation – alle rechten voorbehouden